"Przedszkolaki na start"- projekt współfinansowany w ramach WRPO

                                                  

                                                                                   

 

Projekt  : „Przedszkolaki na start” 

            –rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w Gminie Łubowo,

współfinansowany  w ramach WRPO Podziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna

Opis projektu

             


                                                   

  

„Przedszkolaki na start”- rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w Gminie...

Piknik integracyjny - otwarcie przedszkola

W październiku 2017r odbyło się oficjalne otwarcie przedszkola w Fakowie

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu

Dla najmłodszej grupy w przedszkolu w ramach projektu" Przedszkolaki na start" realizowane są zajęcia doatkowe:

- Zajęcia logopedyczne  prowadzi mgr Lidia Szulc

 wtorki   od godz....

Zajęcia z muzykoterapii

Zadanie dotyczy realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3 lat, których celem jest stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego dzieci, z uwzględnieniem dążenia do wyrównywania szans...

Logopedia- zajęcia z logopedii

Zadanie dotyczy prowadzenia dodaakowych zajęć dla grupy 3 latków, którym celem jest stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego dzieci, z uwzględnieniem dążenia do wyrównania sznas rozowjowychi...

Gimnastyka korekcyjno-ruchowa

Zadanie dotyczy prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 3 lat, którym celem jest stymulowanie  rozwoju psycho-fizycznego dzieci z uwzględnieniem dążenia do wyrównywnia szans...