Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

Przedszkole jest czynne od 6:00–17:00.

Realizacja zajęć programowych od godz. 8:00-13:00.

I. Przed śniadaniem do godz. 8:30

1. Schodzenie się dzieci

2. Indywidualna zabawy i zajęcia z dziećmi: zabawy dowolne lub
z niewielkim udziałem nauczyciela

3. Ćwiczenia poranne oraz zabawy ruchowe

4. Zabiegi higieniczne

Śniadanie o godz. 8:45.

II. Zajęcia obowiązkowe

1. Realizacja zajęć i zadań programowych z różnych obszarów edukacyjnych

2. Zabawa ruchowa

III. Zabawy zorganizowane i swobodne od godz. 10:40-12:00

1. Spacery i wycieczki-poznawanie najbliższego otoczenia, gry i zabawy terenowe, obserwacje przyrodnicze, oglądanie i czytanie bajek, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne

2. Zabawa ruchowa

3. Zabiegi higieniczne oraz inne czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach

Obiad godz. 12:00

IV. Poobiedni relaks od godz. 12:30-13:45

1. W grupie dzieci młodszych-relaks, słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna

2. W grupie dzieci starszych-stwarzanie dzieciom warunków do różnorodnych działań zespołowych: zabawy wg zainteresowań w kącikach tematycznych, zabawy konstrukcyjne, gry dydaktyczne, słuchanie bajek, ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, gramatyczne

3. Indywidualna praca z dzieckiem uwzględniająca jego potrzeby i możliwości rozwojowe oraz zajęcia dodatkowe (język angielski, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe)

4. Zabiegi higieniczne

Podwieczorek około godz. 14:15

V. Indywidualne i zespołowe zabawy i zajęcia od godz. 15:00

1. Praca indywidualna z dzieckiem oraz zajęcia i zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela

2. Pobyt na powietrzu, zabawy, spacery

VI. Rozchodzenie się dzieci do godz. 17:00

Czynności z zakresu samoobsługi, kultury, zachowania się w różnych sytuacjach – realizowane są w ciągu całego dnia.

Spacery, wycieczki oraz zabawy na świeżym powietrzu – organizowane są w ciągu dnia w miarę możliwości i są zależne od warunków pogodowych.